2021

Esimieskoulutus on kannattava investointi yrityksen tulokseen

Tervetuloa kouluttautumisen ja kehittämisen mielenkiintoiseen maailmaan! Tämänkertaisen blogini aiheena on esimieskoulutus. Pehmeät keinot korvaavat kovat Oman käsitykseni mukaan esimiestehtäviin asetetaan liian usein ihmisiä, joilla ei ole työkaluja tehtävän hoitamiseksi. Liian monesti työntekijän vain oletetaan kasvavan tähän tehtävään kuin itsestään ja alaisten työsuoritusten valvominen jää esimiehen pääasialliseksi tehtäväksi. Esimiesasemassa olevan henkilön työnkuvaan kuuluu kuitenkin laaja kirjo asioita, joita ei ehkä ole aivan niin helppo mitata. Menestyvä yritys pitääkin huolen siitä, että sen esimiehillä on tarvittava osaaminen, jotta hän voi johtaa tiiminsä menestykseen.

Projektitoiminnan sertifikaatti takaa projektia johtavan henkilön osaamisen

Projektinhallinta voi olla abstrakti ja vaikea aihe. Abstrakti, koska projektipäällikkönä sinun on pidettävä käsissäsi niin monta lankaa ja osattava hahmottaa kokonaisuus pienempien osa-alueiden takana. Projektinhallinta vaatii tiimin johtamista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Projekti on saatava päätökseen tietyssä määräajassa, joka lisää osaltaan tehtävään liittyvää haastetta. Projektinhallinta sisältää tällaisten projektien aloittamisen, suunnittelun, ohjaamisen, seurannan ja loppuun saattamisen. Monet näistä yksittäisistä toiminnoista koostuvat edelleen pienemmistä projekteista. Itse asiassa projektinhallinta siis on usean eri prosessin samanaikaista hallintaa ja kokonaiskuvan tarkkailua.