Henkilöstöpalvelut tarjoavat joustavuutta ja ennakoitavuutta

Henkilöstöpalvelut tarjoavat joustavuutta ja ennakoitavuutta yrityksille. Ulkoistamalla osan työvoiman tarpeestaan rekrytointi- ja henkilöstöpalveluiden osaajalle, yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Henkilöstöpalvelut tarjoavat myös monia erilaisia henkilöstöratkaisuja erilaisille yrityksille.

Yritys voi hyödyntää henkilöstöpalveluita monella tavalla

Työvoiman vuokraus henkilöstöpalveluita tarjoavalta yritykseltä henkilökunnan palkkaamisen sijaan, voi olla kannattava ratkaisu monelle yritykselle. Työvoiman vuokraus lisää sekä joustavuutta että ennustettavuutta, ja auttaa yritystä keskittymään ydinliiketoimintaansa.

Henkilöstövuokrauspalvelut tarjoavat työntekijöitä monille eri aloille asiakaspalvelusta, rakennustyömaille ja siivoojista metallityöntekijöihin. Palvelut tarjoavat työvoimaa sekä rutiinitehtäviin että koulutusta ja osaamista vaativiin erikoistehtäviin, pariksi päiväksi tai useiksi kuukausiksi yrityksen tarpeiden mukaan.

Yritys voi myös päättää hyödyntävänsä vuokratyövoimaa kausiluontoisesti, vain erikoistapauksissa tai pysyvästi, niin että ainakin osa työvoimasta tulee jatkuvasti henkilöstöpalvelun kautta.

Henkilöstöpalvelut on hyvä kumppani erityisesti kausi- ja keikkatyöläisiä tarvitsevalle

Henkilöstöpalveluiden käyttämisestä hyötyvät monet erilaiset yritykset, mutta erityisiä hyötyjä ne tuovat kausi- ja keikkaluontoista työtä tarvitseville yrityksille. Jos yrityksen toiminta on kausiluontoista, kuten esimerkiksi matkailualalla, henkilöstöpalvelut tarjoavat joustavan tavan hankkia työvoimaa silloin, kun töiden tekemiselle on myös tarvetta.

Rakennusalan kaltaisilla aloille, joilla tehdään paljon keikkaluontoista työtä, henkilöstöpalvelu puolestaan tarjoaa sulavamman tavan hankkia työvoimaa eri urakoihin. Työntekijöiden palkkaamisen sijaan tarvittavat työt voidaan ostaa yhdellä laskulla, mikä lisää myös kulujen ennakoitavuutta. Suurempi henkilöstöpalvelu on myös yksittäisiä urakoitsijoita tehokkaampi kumppani siinä mielessä, että se voi usein tarjota ammattilaisia erilaisiin tehtäviin. Myös todennäköisyydet oikeiden osaajien löytymiseen oikeaan ajankohtaan nousevat, kun työvoiman tarjoajalla on käytössään suurempi työntekijöiden reservi.

Henkilöstöpalveluista hyötyvät myös pienemmät yritykset

Monet suuryritykset ovat tottuneet hyödyntämään henkilöstöpalveluita laajasti, mutta työvoiman vuokraus voi tuoda suuria hyötyjä myös pienemmille yrityksille. Mitä pienempi yritys on, sitä suuremmiksi yksittäisen työntekijän rekrytoimiseen ja palkkaamiseen liittyvät suhteelliset kulut nousevat. Myös riski on suhteessa suuri, mikäli esimerkiksi käy ilmi, ettei työntekijän täydelle työpanokselle olekaan käyttöä tulevaisuudessa. Vuokratyövoimaa hyödyntämällä pienempi yritys voi sekä karsia kuluja että säilyttää joustavuuden. Henkilöstöpalvelun hyödyntäminen tarjoaa myös mahdollisuuden tavoitella kasvua lisäämällä yrityksessä tehdyn työn määrää samalla tiedostaen, että tarvittaessa siitä voidaan karsia joustavasti. Luotettavia henkilöstöpalveluita tarjoaa myös Suomen Vuokramestarit Oy.

jaa