Esimieskoulutus on kannattava investointi yrityksen tulokseen

Tervetuloa kouluttautumisen ja kehittämisen mielenkiintoiseen maailmaan! Tämänkertaisen blogini aiheena on esimieskoulutus.

Pehmeät keinot korvaavat kovat

Oman käsitykseni mukaan esimiestehtäviin asetetaan liian usein ihmisiä, joilla ei ole työkaluja tehtävän hoitamiseksi. Liian monesti työntekijän vain oletetaan kasvavan tähän tehtävään kuin itsestään ja alaisten työsuoritusten valvominen jää esimiehen pääasialliseksi tehtäväksi. Esimiesasemassa olevan henkilön työnkuvaan kuuluu kuitenkin laaja kirjo asioita, joita ei ehkä ole aivan niin helppo mitata. Menestyvä yritys pitääkin huolen siitä, että sen esimiehillä on tarvittava osaaminen, jotta hän voi johtaa tiiminsä menestykseen.

Johtajan tulee olla paljon muutakin kuin vain vahti. Oikeastaan hyvän johtajan alaisuudessa työskenteleviä harvemmin tarvitsee vahtia, sillä he ovat esimiehensä johdolla motivoituneita antamaan parhaan mahdollisen työpanoksensa. Esimiestyö vaatii harjoittelua, mutta siihen voi oppia kuka tahansa, jolla on tarvittava motivaatio.

Nykyaikaiset johtamistaidot eroavat paljon muutamien vuosikymmenten takaisista. Olemme ymmärtäneet, että pehmeät menetelmät, kuten luottamus ja osallistaminen, ovat parempia keinoja johtamiseen ja työntekijöiden motivoimiseen kuin vahtiminen ja ylhäältä päin tulevat käskyt. Monilla aloilla on kuitenkin edelleen vallalla vanhanaikainen johtamisen kulttuuri, joka olisi tärkeää saada murretuksi. Näillä kovilla keinolla johdetut yritykset eivät tule menestymään tulevaisuudessa, sillä ne eivät onnistu motivoimaan ja sitouttamaan työntekijöitään. Jokaisella on tarve kokea olevansa arvostettu pala organisaatiotaan ja luottamus on avain tähän.

Tehtävänsä tasalla oleva esimies osaa palkata alaisikseen ihmisiä, joilla on työhön tarvittava potentiaali. Hän osaa luoda lämpimän ja avoimen, mutta myös selkeän työympäristön, jossa jokainen ymmärtää tehtävänsä.

Esimiestyöhön investoiminen on investointi yrityksen tulokseen

Kannustankin kaikkia yrityksiä investoimaan johtoasemassa olevien henkilöiden jatkuvaan kouluttamiseen ja kehittymiseen. Tällä investoinnilla voidaan saada työntekijät toimimaan tehokkaammin ja yrityksen henkilökunnan vaihtuvuus pienenemään. Esimiehet itse pysyvät huomattavasti motivoituneempina, kun he saavat käyttöönsä työkaluja työssään menestymiseen.

Esimiestyön tueksi on kehitetty erilaisia ohjelmia. Joillakin suuremmilla yrityksillä on esimiehilleen omat koulutusohjelmansa, mutta niitä tarjoaa myös moni ulkopuolinen taho kuten vaikkapa LMI. Erilaisia koulutuksia voi hakea netistä. Koulutuksia on suunniteltu moneen eri tarpeeseen, joten jokaiselle johtoasemassa toimivalle tai sellaiseen valmistautuvalle löytyy varmasti omanlainen esimieskoulutus.

jaa