Projektitoiminnan sertifikaatti takaa projektia johtavan henkilön osaamisen

Projektinhallinta voi olla abstrakti ja vaikea aihe. Abstrakti, koska projektipäällikkönä sinun on pidettävä käsissäsi niin monta lankaa ja osattava hahmottaa kokonaisuus pienempien osa-alueiden takana. Projektinhallinta vaatii tiimin johtamista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Projekti on saatava päätökseen tietyssä määräajassa, joka lisää osaltaan tehtävään liittyvää haastetta.

Projektinhallinta sisältää tällaisten projektien aloittamisen, suunnittelun, ohjaamisen, seurannan ja loppuun saattamisen. Monet näistä yksittäisistä toiminnoista koostuvat edelleen pienemmistä projekteista. Itse asiassa projektinhallinta siis on usean eri prosessin samanaikaista hallintaa ja kokonaiskuvan tarkkailua. Vaikka jokainen projekti voi olla erilainen, on projekteilla ja niiden hallitsemisella aina jotakin yhteistä. Niinpä projektinhallinnan asiantuntija voi toimia hyvin monenlaisten projektien vetäjänä. Projektitoiminnan sertifikaatti osoittaa, että sen haltija kykenee toimimaan projektipäällikkönä projektien ja ryhmien johtamisessa ja ohjaamisessa.

Laaja projektinhallinnan sertifikaatti

Projektinhallinnan sertifikaattia varten on mahdollista käydä siihen valmentava koulutus. Koulutus voi joko lähteä aivan perustasolta, tai olla räätälöity erityisesti kokeneille ammattilaisille. Sertifikaatin tarkoitus on osoittaa henkilön osaaminen projektinhallinnan alueella. Monet asiakkaat haluavat projektinsa vetämiseen sertifioidun ammattilaisen, sillä silloin asiakas tietää, että henkilön ammattitaito todella riittää työn suorittamiseen. Erilaisia sertifikaatteja on olemassa maailmalla useampia. Euroopassa yleisin on IPMA-sertifikaatti kun taas Yhdysvalloissa käytetään usein hieman erilaisia järjestelmiä. Sertifikaateista on olemassa myös eri tasoja, jotka kertovat niiden haltijan kokemustasosta.

Projektin vaiheet

Projektiin liittyy erilaisia vaiheita. Projektinhallinnan sertifikaatin omaava henkilö on ammattilainen ja ymmärtää projektin koko elinkaaren. Eri vaiheet ​​määrittävät kehyksen, johon toiminnot, niiden sisältö ja tulokset asetetaan. Yksi esimerkki projektin eri vaiheista on seuraavanlainen: projektin määrittely, projektin suunnittelu, projektin toteuttaminen ja valvonta sekä lopulta projektin lopettaminen tai keskeyttäminen. Ihannetapauksessa eri vaiheet lomittuvat toisiinsa saumattomasti.

Projektinhallinnan osaamisalueet

Projektipäällikön tulee olla monen eri alan osaaja. Tehtävässä tarvitaan muun muassa integraation hallintaa, sisällön hallintaa sekä aikataulujen, kustannusten ja laadun hallintaa. Myös henkilöstön, viestinnän, riskien ja hankintojen hallinta kuuluu päällikön työnkuvaan.

Projektien toteuttaminen ja loppuunsaattaminen voi olla joskus stressaavaa. Kokenut ammattilainen kuitenkin osaa pitää langat käsissään ja pään kylmänä. Erilaisten todistetusti toimivien menetelmien osaaminen auttaa tehtävän hallinnassa. Tämän vuoksi projektipäällikön on hyvä olla työhönsä kouluttautunut ammattilainen. Ammattitaidon todistaa projektitoiminnan sertifikaatti. Sertifikaatteja myöntää esimerkiksi Suomen Projekti-Instituutti Oy.

jaa